Servicii

Servicii

Amenajarea pădurilor

Etapele elaborării amenajamentelor silvice

Studii pastorale

Etapele elaborării studiilor pastorale

A: Faza de teren

B: Faza de birou

Consultanță tehnică în domeniul mediului

Avizul de mediu

Actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea
planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date
prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Raportul de mediu

Reprezinta o parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului ca urmare a aplicarii acestora si se realizeaza in cadrul procedurii complete de evaluare de mediu, care are drept scop obtinerea Avizului de Mediu pentru Planuri si Programe.

Raportul de mediu identifica, descrie si evalueaza potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii planului sau programului,
precum si alternativele rezonabile ale acestuia, luand in considerare obiectivele si aria geografica ale planului sau programului.

Informatiile furnizate in raportul de mediu trebuie sa fie corelate cu
gradul de cunoastere si cu metodele de evaluare, continutul, nivelul de detaliu al planului sau programului si cu stadiul acestuia in procesul de luare a deciziei.

Pentru planurile si programele dezvoltate la nivel local sau regional, care urmeaza să fie integrate în planuri sau programe regionale sau naționale care au
fost deja supuse evaluării de mediu, raportul de mediu trebuie să țina cont de rezultatul acestei evaluari, de stadiul planului sau programului în procesul decizional, precum și măsura în care anumite probleme sunt mai bine evaluate la alte niveluri de decizie, pentru a evita duplicarea evaluării.

Studiul de evaluare adecvata

Este un proces ce are drept scop evaluarea și identificarea potențialelor efecte semnificative asupra mediului, ale unui proiect, în vederea stabilirii măsurilor de minimizare și/sau lichidare a acestora.

Procesul începe cu pregătirea raportului privind impactul asupra mediului, continuă cu desfășurarea consultărilor, examinarea de către autoritatea competentă a informațiilor prezentate în raportul privind impactul asupra mediului și a oricăror informații suplimentare, prezentarea unei concluzii motivate de către autoritatea competentă cu privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului și includerea concluziei motivate a autorității competente în oricare dintre deciziile prevăzute în lege.

În cazul în care activitatea este susceptibilă a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar,
autoritățile pot solicita informații suplimentare, sub forma unui Studiu de Evaluare Adecvată conform legislației în vigoare.

 

Redactarea Raportului de mediu și a Studiului de Evaluare adecvată trebuie să respecte cerințele de conținut impuse de legislația în vigoare (Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe), iar parcurgerea etapelor procedurale este coordonată de agențiile de protecție a mediului, care decid dacă planurile și programele pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Cadastru și măsurători topografice

păduri, pășuni

 

Se realizează fie în vederea întocmirii planurilor topografice de detaliu pentru diverse proiecte, sau pentru punerea în posesie a proprietarior de terenuri/ înscrierea terenurilor în cartea funciară.


Măsurătorile se realizează în sistem STEREO 70 și pot fi avizate la cerere de către O.C.P.I.

Servicii WebGIS

Platformă WebGIS performantă

 

Hărțile silvice obținute cu soft-urile de specialitate GIS, vor fi transpuse ulterior într-o soluție de tipul open-source-webGIS, cuprinzând întreaga bază de date a amenajamentului silvic provenită din Programul AS, specific amenajării pădurilor.

Aceste soluții sunt foarte utile, atât personalului silvic de specialitate, cât și proprietarilor de păduri, într-o eră a digitalizării aflată în plină expansiune.

Fotografiere aeriană

Zboruri aerofotogrametrice pentru analiză

  • Ortofotoplanul (imagine mozaicată ortorectificată): Zborul se execută cu o dronă quad copter (UAV – unmanned aerial vehicle) cu ajutorul căreia se vor colecta imagini din zona de interes, (înălțime de zbor – GSD variabilă între 30-500 m) pe baza cărora cu ajutorul softurilor de specialitate se obțin informații utile pentru partea de analiză și concept.
  • Observarea pe bază de analiză spectrală a zonei de interes;
  • Digitizare de suprafețe (rezoluție între 3-20 cm/pixel – în funcție de GSD) și obținere de coordonate, care pot fi în sistem de proiecție național (Stereografic 1970) sau internațional (WGS84).

Consultanță tehnică pentru accesarea SubMăsurii 15.1

Plăți pentru angajamente de silvomediu din cadrul PNDR

Oferim consultanță tehnică pe toată perioada derulării programului (5 ani), începând cu obținerea tuturor avizelor din partea Gărzilor Forestiere respectiv centrelor județene APIA, urmate de depunerile anuale ale cererilor de plată.